VÅRA TJÄNSTER


 VERKSTAD

I vår verkstad tillverkar vi rostfria arbeten där stor vikt läggs vid hygienisk och praktisk utformning. Vi prefabricerar även arbeten där slutmontaget sen sker ute hos kund för att minimera arbetsinsatsen i produktionsmiljöer. Vid behov kan vi också ta fram ritningsunderlag eller ta emot ritningar från kund i tex dwg-format.


 DRIFT & UNDERHÅLL

Vi hyr ut driftmekaniker, dvs som hoppar in på den dagliga driften under produktion när kunden har ett ökat behov tex när den egna personalen har semester.
Vi hyr ut montörer till planerade underhållsarbeten men kan med kort varsel även rycka ut när det blir akuta produktionsstopp för våra kunder.


 RÖRMONTAGE

Vi svetsar även industrirör och där har vi också sk svetslicenser för tryckkärl vilket innebär att vi får montera tryckkärlsrör till tex ammoniak, ånga, naturgas, gasol, tryckluft mm. Licenserna gäller både för vanliga stålrör och rostfritt. Vid dessa arbeten lämnas full dokumentation efter slutförande.


LIVSMEDELSSÄKERHET

Vi är väl insatta i de hygien och säkerhetsföreskrifter som gäller hos respektive kund och vårt arbete utgår alltid från dessa.Vi arbetar kontinuerligt med att uppdatera oss inom ämnet livsmedelssäkerhet.
Vi har nyligen gått Bergström och Hellqvists utbildning ”HACCP och riskhantering för teknik/underhåll”

Vi är väl insatta i de hygien och säkerhetsföreskrifter som gäller hos respektive kund och vårt arbete utgår alltid från dessa.

Några av våra kunder

Client
Client
Client
Client
Client
Client