Arla Foods AB Falkenberg

Tillverkning av plattform till Arla Foods AB Falkenberg